ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
   ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
   ศาลยุติธรรม
   ศาลแพ่ง
   ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
   ศาลอาญา
   ศาลอาญากรุงเทพใต้
   ศาลอาญาธนบุรี
   ศาลแพ่งธนบุรี
   ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
   ศาลจังหวัดมีนบุรี
   ศาลแขวงพระนครเหนือ
   ศาลแขวงพระนครใต้
   ศาลแขวงปทุมวัน
   ศาลแขวงดุสิต
   ศาลแขวงธนบุรี
   ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
   ค้นหากฎหมายไทย
   อัตราค่าส่งหมายทั่วประเทศ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาลยุติธรรม
   เนติบัณฑิตยสภา
   สภาทนายความ
   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา
   ห้องสมุดกฎหมายไทย 1.1
   ห้องสมุดกฎหมายไทย 2.1
   ห้องสมุดกฎหมายไทย 2.2
   ห้องสมุดกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 799
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 962,230
 เปิดเว็บ 02/06/2553
 ปรับปรุงเว็บ 27/02/2560
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
28 กุมภาพันธ์ 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28         
             
    บริการของเรา
บริการด้านกฎหมาย โดยทีมทนายความ 
© รับให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายทางโทรศัพท์ (ฟรี), ปรึกษาคดีฟรี, ปรึกษาทนายความฟรี
© รับว่าความคดีแพ่ง : ฟ้องร้องคดีแพ่ง,ฟ้องกู้ยืมและจำนอง, ฟ้องเรียกเงินกู้, ฟ้องลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน, ผู้ค้ำประกันฟ้องไล่เบี้ยลูกหนี้,ฟ้องเรียกเงินตามเช็ค,ฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวม,ฟ้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์,ฟ้องบุกรุกที่ดิน,ฟ้องผิดสัญญาซื้อขาย,ฟ้องผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน,ฟ้องผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด,ฟ้องละเมิดรถชนกัน, ฟ้องละเมิดทำร้ายร่างกาย, ฟ้องแบ่งมรดก, ฟ้องเรียกค่านายหน้า, ฟ้องขับไล่ บุกรุก,ฟ้องขับไล่สัญญาเช่าหมดอายุ, ฟ้องเรียกค่าจ้าง,ฟ้องเพิกถอนคืนการให้, ฟ้องเรียกเงินมัดจำคืน, ฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อ,ฟ้องเปิดทางจำเป็น, ฟ้องเปิดทางภาระจำยอม,ฟ้องให้เปิดทางสาธารณะ,นายวงแชร์ฟ้องลูกวงแชร์ลูกวงแชร์ฟ้องนายวงแชร์, ฟ้องเพิกถอนการฉ้อฉล,ฟ้องผิดสัญญาบัตรเครดิต, ฟ้องกู้เบิกเงินเกินบัญชี จำนอง ค้ำประกัน,ภริยาฟ้องสามีให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรแก่ภริยาและบุตร, ภริยาและบุตรฟ้องเรียกค่าปลงศพสามีและค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ที่ฆ่าสามี/ บิดามารดาฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน, คดีศาลเยาวชนและครอบครัว, คดีครอบครัว, ฟ้องหย่า, ฟ้องแบ่งสินสมรส,ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู, ค่าทดแทนค่าเลี้ยงชีพ ,ฟ้องชายหรือหญิงชู้, ฟ้องเรียกบุตรคืน,อำนาจปกครองบุตร,ฟ้องเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร, รับบุตรบุญธรรม,ขอให้ศาลสั่งเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา, ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะ, คดีมรดก, ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก,ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรม,ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม, ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งถอนผู้จัดการมรดก,ร้องครอบครองปรปักษ์ที่ดิน, ร้องขอทำนิติกรรมขายที่ดินแทนผู้เยาว์,ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นคนสาบสูญ, ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ, ร้องขัดทรัพย์,ร้องกันส่วน,ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์, ร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด, เขียนอุทธรณ์คดีแพ่ง,เขียนอุทธรณ์คดีอาญา, แก้อุทธรณ์คดีแพ่ง, แก้อุทธรณ์คดีอาญา, เขียนฎีกาคดีแพ่ง ,เขียนฎีกาคดีอาญา  ฯลฯ
© รับว่าความคดีอาญา : ฟ้องร้องคดีอาญา/ คดีเช็ค/ คดีหมิ่นประมาท/ คดีลักทรัพย์/ คดีวิ่งราวทรัพย์/ คดีชิงทรัพย์/ คดีฉ้อโกง/ คดียักยอก/ คดีบุกรุก/ คดีหมิ่นประมาท/ คดีทำร้ายร่างกาย/ คดีฆ่า/ พยายามฆ่า/ คดีพรากผู้เยาว์/ ข่มขืน/ กระทำชำเรา/ คดีปลอมเอกสาร/ คดียาเสพติด/ คดียาบ้า/ คดียาอี/ คดียาไอซ์/ ให้คำปรึกษาการประกันตัวผู้ต้องหา/ จำเลย ฯลฯ
© รับว่าความคดีศาลพิเศษอื่น ๆ : คดีศาลล้มละลาย/ คดีล้มละลาย/ ต่อสู้คดีล้มละลาย/ ให้การคดีล้มละลาย/คดีศาลทรัพย์สินทางปัญญา/ คดีทรัพย์สินทางปัญญา/ คดีละเมิดลิขสิทธิ์/ คดีศาลปกครอง/ คดีศาลแรงงาน/ คดีแรงงาน/ เลิกจ้าง/ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ฯลฯ
© รับเป็นทนายที่ปรึกษาของบริษัท : จัดทำนิติกรรมสัญญา/ ร่างสัญญา/ ตรวจสัญญา/ ร่างพินัยกรรม/ทำพินัยกรรม /
ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ ฯลฯ

หากคุณมีปัญหาและต้องการคำปรึกษาด้านกฎหมาย ติดต่อได้ที่ 
      

ทนายภูวรินทร์ ทองคำ/ Phuwarin Thongkam
นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.), เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)
ทนายความ/Attorney At Law License No.2807/2547

ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร/Notarial Services Attorney License No.6178/2557
ติดต่อปรึกษาทางโทรศัพท์  
081-925-0144  
**กรณีหากไม่รับสายแสดงว่าติดภารกิจศาลหรือติดงาน กรุณาโทรติดต่อใหม่อีกครั้ง**
หรือพิมพ์คำถามเพื่อตอบทาง 
Line ID 0819250144

หรือส่งคำถามและรายละเอียดทาง E-mail :    phuwarinlawyer@hotmail.com               

บริการด้านธุรกิจ
© รับให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานธุรกิจต่างๆ
© รับจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท : จัดตั้งบริษัทจำกัด-ห้างหุ้นส่วนจำกัด, รับจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด-ห้างหุ้นส่วนจำกัด, รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

© รับขออนุญาตหรือขอใบอนุญาตต่างๆ :
ขอใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุนบีโอไอ (B.O.I), ขอใบอนุญาตทำงานให้แก่นักลงทุนชาวต่างชาติ WORK PERMIT,
ต่ออายุวีซ่าแบบธุรกิจ (NON–B), เปลี่ยนประเภทวีซ่าเพื่อทำงานในประเทศไทย, ต่อวีซ่าแบบ
อุปการะภรรยาไทย ฯลฯ

ติดต่อได้ที่ ทนายศิริรัตน์ ขอเกียรติวงศ์
E-Mail :     siriratkh@yahoo.com

บริการด้านรับรองเอกสารโนตารี พับลิค (NOTARY PUBLIC)
ทนายความโนตารี  พับลิค บริการรับรองเอกสารนอกสถานที่

© ให้คำปรึกษาด้านงานเอกสารโนตารีพับลิค เพื่อทำนิติกรรมและบังคับใช้ได้อีกประเทศหนึ่ง
© รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ
© รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค เพื่อศึกษาต่างประเทศ
© รับรองเอกสารบริษัทมหาชน
© รับรองเอกสารคำแปล
© รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง
© รับรองลายมือชื่อกรรมการ เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Notary public รับรองเอกสาร 081-9250-144 onsite services in bangkok Thailand
ติดต่อได้ที่  ทนายศิริรัตน์ ขอเกียรติวงศ์  
               
ทนายภูวรินทร์  ทองคำ          โทร. 081-925-0144    LINE ID. 0819250144      

 
***********************************************************************************************************************************

 
    ข่าวอสังหาฯ- กฎหมายอสังหาฯ - พรบ.&กฎหมายอาคารฯ
ข่าวอสังหาริมทรัพย์กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
รบรวมกฎหมายจากกรมโยธาธิการผังเมือง      
ที่มา:ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ฯ/ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม /กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / กรุงเทพธุรกิจ / RYT9 / THINK OF LIVING / REIC 
    ธรรมะช่วยชีวิตและจิตใจอย่างไร & คลิกทำบุญออนไลน์ .......
     
                 

             Download หนังสือคติธรรมะดีๆ ได้ที่นี่
      (กดที่ชื่อไฟล์หัวข้อเพื่อ download file pdf)
     ความสำเร็จแห่งชีวิต.....เนื้อหาข้อคิดธรรมะดีๆจาก ..พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตโต)
     โลกธรรม ๘ ประการ.....เนื้อหาข้อคิดธรรมะดีๆจาก ..พระพยอมกัลยาโณ
     ทางเดินของชีวิต...........เนื้อหาข้อคิดธรรมะดีๆจาก ..ท่านพุทธทาสภิกขุ
     สูตรของเว่ยหลาง............เนื้อหาข้อคิดธรรมะดีๆจาก ..ท่านพุทธทาสภิกขุเนื้อหาธรรมะส่วนหนึ่งคัดมาจากหนังสือในเครือธรรมสภา
จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ธรรม อันจะเกิดกุศลต่อพุทธศาสนิกชนในการประยุกต์เนื้อหา
เพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมยิ่ง.....
ห้ามนำเผยแพร่ในเชิงการค้าโดยเด็ดขาด* 

  
ขอขอบคุณที่มาจาก http://www.buddhadasa.org/ 

รหัส   หัวข้อ ผู้เขียน ตอบ/อ่าน ตอบล่าสุด
000055 คดียักยอกทรัพย์ รบกวนด่วนค่ะ   wiparat  626 / 59170 โดย POKKA
27 ก.พ. 60 14:45 น.
000044 การมอบอำนาจคืออะไร และทำอย่างไร
89
 
ทีมงานทนายฯ  14 / 13283 โดย ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
27 ก.พ. 60 13:23 น.
000004 ทนายความฟรี...มีที่ไหน(บ้าง)............
192
 
Webmaster  205 / 23617 โดย ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
25 ก.พ. 60 20:36 น.
000021 ข้อดี - ข้อเสียของการจัดตั้งบริษัทจำกัด
52
 
ทนายภูวรินทร์  0 / 5858 -
-
000018 การขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
48
 
ทนายภูวรินทร์  0 / 665 -
-
000350 ฟ้องมรดก ไม่มีพินัยกรรมทำได้ไหม
54
 
วงศพัทธ์  0 / 29 -
-
000349 ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร ไม่ได้จดทะเบียน   ปูเป้  0 / 14 -
-
000347 ขั้นตอนการฟ้องหย่า สามีมีเมียน้อย ต้องทำอย่างไรค่ะ...   คุณแม่ลูกสอง  2 / 53 โดย คุณแม่ลูกสอง
26 ก.พ. 60 20:01 น.
000008 ปรึกษาปัญหากฎหมายทั่วไปได้ที่นี่ครับ..
298
 
ทนายภูวรินทร์  442 / 18925 โดย ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
25 ก.พ. 60 20:27 น.
000001 การสิ้นสุดการสมรส & เหตุผลที่จะฟ้องหย่า
129
 
webmaster  104 / 33299 โดย ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
17 ก.พ. 60 21:42 น.
000346 Notary public โทร.081-9250144 ทนายความรับรองเอกสาร...
4
 
ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144  0 / 29 -
-
000143 Notary public รับรองเอกสาร 081-9250144 ทนายความรับ...   ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144  0 / 3150 -
-
000082 การฟ้องหย่ากับสามีชาวต่างชาติค่ะ
134
 
ทราย  133 / 19704 โดย Obat Usus Buntu Alami Aman Untuk Ibu Hamil
20 ก.พ. 60 09:06 น.
000020 คดีหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต
44
 
ทนายภูวรินทร์  626 / 72040 โดย ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
20 ม.ค. 60 20:47 น.
000077 ระวัง ! เช็คเด้ง แล้วฟ้องให้ผู้ออกเช็ครับผิดชำระเง...
5
 
ทนายภูวรินทร์  14 / 6918 โดย ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
16 ม.ค. 60 16:46 น.
000096 คู่สมรสคนต่างชาติ หรือลูกที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย มี...   ทนายภูวรินทร์  11 / 3996 โดย ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
12 ม.ค. 60 22:44 น.
000245 อายุความ   แมน  4 / 1303 โดย ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
12 ม.ค. 60 14:45 น.
000334 ผู้ให้เช่าห้องคอนโด ไม่ยอมคืนเงินมัดจำห้อง คืนเงิน...   Natt BKK  1 / 38 โดย ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
12 ม.ค. 60 14:33 น.
000333 ขอปรึกษาเรื่องคดียักยอกทรัพย์ค่ะ   Bee  2 / 86 โดย ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
12 ม.ค. 60 14:27 น.
000335 มีหมายจับขึ้นเครื่องภายในประเทศได้ไหมคะ   ฝน  1 / 114 โดย ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
12 ม.ค. 60 14:19 น.
000019 ถ้าต้องการเริ่มต้นธุรกิจส่งออกต้องทำอย่างไรบ้าง?
128
 
ทนายภูวรินทร์  8 / 11026 โดย ภัทร
16 ก.ค. 59 19:25 น.
000007 ถามตอบปรึกษาปัญหาธุรกิจ
49
 
ทนายภูวรินทร์  22 / 7460 โดย TT
20 ก.พ. 59 18:25 น.
000030 บัญญัติ10 ประการของวอร์เรน บัฟเฟต์ในการทำธุรกิจ
14
 
ทีมงานทนายภูวรินทร์  0 / 3890 -
-
000304 ปรึกษาคดีหมิ่นประมาท ตาม พรบ คอม   ggg  1 / 197 โดย ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
26 ก.พ. 60 22:54 น.
000302 เพิกถอนการหย่า   อภิสิทธิ์  1 / 224 โดย ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
26 ก.พ. 60 22:54 น.
000300 การโพสรูปและข้อความประจารย์   ผอ.  1 / 218 โดย ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
26 ก.พ. 60 22:54 น.
000305 ถูกรุ่นพี่ด่า(เขาไม่ชอบเราแต่เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไ...   STAMP  1 / 161 โดย ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
26 ก.พ. 60 22:53 น.
000272 รบกวนก้วยค่ะ   ชลธชา  1 / 568 โดย ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
26 ก.พ. 60 22:53 น.
000271 รบกวนหน่อยครับ โดนหมายจับคดีเช็ค ประมาณปี 49   ฺBang  1 / 522 โดย ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
26 ก.พ. 60 22:53 น.
000303 ขอคำปรึกษา เรื่องไม่ไว้ใจหุ้นส่วนกรรมการ   ปกรณ์  1 / 212 โดย ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
26 ก.พ. 60 22:52 น.
View All
Copyright by www.phuwarinlawyer.com
Engine by MAKEWEBEASY