ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
   ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
   ศาลยุติธรรม
   ศาลแพ่ง
   ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
   ศาลอาญา
   ศาลอาญากรุงเทพใต้
   ศาลอาญาธนบุรี
   ศาลแพ่งธนบุรี
   ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
   ศาลจังหวัดมีนบุรี
   ศาลแขวงพระนครเหนือ
   ศาลแขวงพระนครใต้
   ศาลแขวงปทุมวัน
   ศาลแขวงดุสิต
   ศาลแขวงธนบุรี
   ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
   ค้นหากฎหมายไทย
   อัตราค่าส่งหมายทั่วประเทศ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาลยุติธรรม
   เนติบัณฑิตยสภา
   สภาทนายความ
   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา
   ห้องสมุดกฎหมายไทย 1.1
   ห้องสมุดกฎหมายไทย 2.1
   ห้องสมุดกฎหมายไทย 2.2
   ห้องสมุดกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 912
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,566,054
 เปิดเว็บ 02/06/2553
 ปรับปรุงเว็บ 17/02/2565
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
4 ตุลาคม 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
 Webboard

การตอบคำถามทางเว็บไซท์ http://www.phuwarinlawyer.com/ 
เป็นเพียงความคิดเห็นเบื้องต้นทางกฎหมายซึ่งได้วินิจฉัยและตอบคำถามจากข้อเท็จจริงเพียงเท่าที่ปรากฏเท่านั้น
โดยอาจมีรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถามมิได้แจ้งข้อมูลมาอย่างครบถ้วนที่จะประกอบการวินิจฉัยอย่างเพียงพอ
ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจ
**************************************************************

ติดต่อปรึกษาทางโทรศัพท์  081-9250-144 หรือ Line ID 081-9250-144
**กรณีหากไม่รับสายแสดงว่าติดภารกิจศาลหรือติดงาน กรุณาโทรติดต่อใหม่อีกครั้ง**

lawyer.makewebeasy.com > รับให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานธุรกิจต่างๆ > การมอบอำนาจคืออะไร และทำอย่างไร
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : การมอบอำนาจคืออะไร และทำอย่างไร (อ่าน 26007) 
89
 
ทีมงานทนายฯ
Admin
phuwarinlawyer@hotmail.com
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2553 16:57 น.

การมอบอำนาจคืออะไร และทำอย่างไร 

การมอบอำนาจ คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ตัวแทน มีอำนาจทำการแทน และการกระทำนั้นมีผลในทางกฎหมายเสมือนว่า ตัวการทำด้วยตนเอง

*การมอบอำนาจให้ทำกิจการใดที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือ การมอบอำนาจให้ทำกิจการนั้นก็ต้องทำเป็นตัวหนังสือ เช่น การซื้อขายที่ดิน กฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือ 

ฉะนั้น การมอบอำนาจให้ขายที่ดินก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วย โดยจะใช้แบบพิมพ์ของกรมที่ดินหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีสาระสำคัญครบถ้วน แต่เพื่อความสะดวกควรใช้แบบพิมพ์ของกรมที่ดิน โดยผู้นั้นจะต้องทำหลักฐานการมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้ไปทำการแทนและควรมอบบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจให้กับผู้รับมอบอำนาจนำไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย เจ้าของที่ดินและผู้ที่จะซื้อที่ดินจะต้องระมัดระวัง หรือกระทำการให้รัดกุมรอบคอบอาจเกิดการฉ้อโกงหรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ จึงขอให้ผู้มอบได้ปฏิบัติตามคำเตือนหลังใบมอบอำนาจโดยเคร่งครัด

 

หนังสือมอบอำนาจควรใช้ตามแบบของกรมที่ดิน ซึ่งมีอยู่ ๒ แบบ

สำหรับที่ดินมีโฉนดแล้วแบบหนึ่ง กับ ที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดอีกแบบหนึ่ง หากจะใช้กระดาษอื่น ควรเขียนข้อความอนุโลมตามแบบพิมพ์ของกรมที่ดิน เพราะจะได้รายการที่ชัดเจนและถูกต้อง

 

ข้อแนะนำปฏิบัติสำหรับการทำหนังสือมอบอำนาจ มีดังนี้

๑.ให้กรอกเครื่องหมายหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เช่น ตึก ,บ้านเรือน , โรง ให้ชัดเจน

๒.ให้ระบุเรื่องและอำนาจจัดการให้ชัดเจน ว่ามอบอำนาจให้ทำอะไร เช่น ซื้อ ขาย จำนอง ฯลฯ ถ้ามีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมก็ให้ระบุไว้ด้วย

๓.อย่ากรอกข้อความให้ต่างลายมือและใช้น้ำหมึกต่างสีกัน ถ้าใช้เครื่องพิมพ์ดีดก็ต้องเป็นเครื่องเดียวกัน

๔.ถ้ามีการขูด ลบ ตกแต่ง แก้ไข หรือขีดฆ่า ให้ระบุว่าขีดฆ่าตกเติมกี่คำ และผู้มอบอำนาจต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง

๕.อย่าลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจก่อนกรอกข้อความโดยครบถ้วนและถูกต้องตามความประสงค์แล้ว หรืออย่าลงชื่อในกระดาษเปล่าซึ่งยังมิได้กรอกข้อความเป็นอันขาด

๖.ให้มีพยานอย่างน้อย ๑ คน ถ้าผู้มอบอำนาจพิมพ์ลายนิ้วมือต้องมีพยาน ๒ คน พยานต้องเซ็นชื่อจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ กรณีที่ผู้มอบมีคู่สมรสและทรัพย์สินที่มอบอำนาจให้มาดำเนินการนั้นเป็นสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกัน หากไม่มีหลักฐานที่คู่สมรสของผู้มอบยินยอมให้ทำนิติกรรมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ต้องให้คู่สมรสของผู้มอบลงชื่อเป็นพยานในหนังสือมอบอำนาจด้วย

๗.หนังสือมอบอำนาจทำในต่างประเทศ ควรให้สถานทูต หรือสถานกงสุล หรือโนตารีพับลิค รับรองด้วย             

๘.กรณีผู้มอบอำนาจมีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้มอบจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจที่จะสอบสวนคู่กรณี หรือเรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือเรียกให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้

 

บางเรื่องผู้มอบอำนาจเป็นผู้รับมอบอำนาจจากทั้งสองฝ่าย คือ เป็นตัวแทนทั้งฝ่ายผู้โอนและผู้รับโอน ในกรณีเช่นนี้ ผู้มอบอำนาจจะต้องระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจด้วยว่า ยินยอมให้ผู้รับมอบเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วย (มาตรา ๘๐๔ แห่ง ป.พ.พ.)

 

ในส่วนผู้รับซื้อหรือผู้รับสิทธิในนิติกรรมมีหน้าที่ระมัดระวังด้วย โดยจะต้องรู้จักตัวเจ้าของที่ดินที่แท้จริง เพราะจะซื้อที่ดินทั้งที เงินก็มาก ต้องรู้จักเจ้าของที่ดินว่ามีตัวตนหรือไม่ ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ มีเจตนาจะขายที่ดินหรือไม่ หากไม่รู้จักเจ้าของที่ดินที่แท้จริงเสียเลย ย่อมเป็นการผิดวิสัย ถ้าไม่แน่ใจก็อาจขอตรวจดูหลักฐานที่ดิน ที่สำนักงานที่ดินก่อนได้ จึงขอให้ผู้รับโอนได้ใช้ความระมัดระวัง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของตนเองทำอย่างไรที่ดินของท่านจึงจะปลอดภัยจากผู้ทุจริต

๑.ไม่มอบโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

๒.อย่าลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ โดยไม่กรอกข้อความให้ครบถ้วน

๓.ควรไปติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับที่ดินของท่านอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง*********************************************************************ที่มา : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูลจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุกรม กรมที่ดิน)

credit photo : http://www.usawills.com/


แก้ไขเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562 10:05 น.
พิงค์
Guest
ตอบ # 1 เมื่อ 12 ธันวาคม 2553 22:16 น. [แจ้งลบ]
ขอบคุณค่ะ
ป้าง
Guest
ตอบ # 2 เมื่อ 29 มกราคม 2554 21:45 น. [แจ้งลบ]
ตามมาอ่านค้าบ
จริญญา
Guest
ตอบ # 3 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556 17:20 น. [แจ้งลบ]
ขอบคุณมากค่ะ
เจนนี่ เทียนแห่พรรษา
Guest
ตอบ # 4 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556 17:26 น. [แจ้งลบ]
ขอปรึกษาคุณทนายภูวรินทร์ค่ะ ดิฉันกำลังจะซื้อที่ดินโฉนดปลอดจำนอง จากญาติห่างๆ แต่ติดขัดเรื่องการนัดวันโอนกรรมสิทธิ์เนื่องจากเวลาคนซื้อคนขายไม่ตรงกันเลยค่ะ ดิฉันสามารถ "รับมอบอำนาจจากญาติ(คนขาย)"เป็นภรรยาของผู้ขาย ได้หรือไม่คะ ตอบทาง e-mail เป็นการส่วนตัวก็ได้ค่ะ
ทนายภูวรินทร์
Admin
phuwarinlawyer@gmail.com
ตอบ # 5 เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2556 02:52 น. [แจ้งลบ]


ทนายภูวรินทร์ ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า คุณยายเสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมานี้ จะฌาปนกิจวันที่ 27 ช่วงนี้อาจตอบคำถามล่าช้าบ้าง หากเร่งด่วนก็โทรศัพท์มาสอบถามได้ครับ


Phairin Rungsawung
Guest
Phairinrung@gmail.com
ตอบ # 6 เมื่อ 18 ตุลาคม 2557 19:21 น. [แจ้งลบ]
อยากทราบว่ามีเช็คเงินสดแต่เย้าของติดคุกจะมอบอำนาจต้องทำงัยคะ
ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
Admin
phuwarinlawyer@gmail.com
ตอบ # 7 เมื่อ 19 ตุลาคม 2557 11:51 น. [แจ้งลบ]
ตอบคำถามคุณPhairin Rungsawung

        กรณีที่สอบถามมานั้น ต้องบอกข้อมูลด้วยว่า เจ้าของที่ติดคุก เป็นคนรับเงินตามเช็คหรือไม่ หรืออย่างไร และใครเป็นผู้สั่งจ่าย จ่ายค่าอะไร ลงวันเดือนปีใด เพราะหากเป็นเช็คเงินสด (ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับเงิน) กฎหมายถือว่าเป็นเช็คผู้ถือ ใครถือก็สามารถนำไปเรียกเก็บเงินได้ ไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจแต่อย่างใด หรือสามารถสลักหลังโอนไปให้บุคคลอื่นเพื่อเอาไปเรียกเก็บเงินก็สามารถทำได้ครับ
fon
Guest
ตอบ # 8 เมื่อ 7 เมษายน 2558 19:59 น. [แจ้งลบ]
รบกวนสอบถามคะ กรณีเจ้าของที่ดินอยู่เรือนจำต้องโทษคดียาเสพติด แต่ที่ดินเป็นมรดกที่ได้รับจากพ่อแม่
1.สามารถขอที่เรือนจำให้ลงชื่อในใบมอบอำนาจให้ลูกได้ไหม
2.แล้วทำธุรกรรมซื้อขายได้หรือไม่ จะถือว่าเป็นโมฆะหรือเปล่าคะ
ขอบคุณคะ
ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
Admin
phuwarinlawyer@gmail.com
ตอบ # 9 เมื่อ 15 เมษายน 2558 00:57 น. [แจ้งลบ]
ตอบคำถามคุณ ฝน

             สามารถไปเรือนจำยื่นคำขอให้ผู้ต้องข้งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจเพื่อไปทำนิติกรรมแทนได้ครับ โดยทำหนังสือมอบอำนาจ ให้ครบถ้วน พร้อมเอาสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไปให้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องด้วย

             ย้ำว่าผู้ต้องขังต้องเห็นชอบด้วยในการจำหน่าย หากไม่ยินยอมก็ไม่เซ็นหนังสือมอบอำนาจ หรือหากฉ้อฉล หลอกลวง ผู้ต้องขังก็สามารถฟ้องเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ได้ ฉะนั้น ต้องเข้าไปพูดคุยทำความตกลงให้ชัดเจน
fon
Guest
ตอบ # 10 เมื่อ 23 เมษายน 2558 19:12 น. [แจ้งลบ]
ขอบคุณมากคะ
nustachai
Guest
nustachai@hotmail.com
ตอบ # 11 เมื่อ 25 กันยายน 2558 08:55 น. [แจ้งลบ]
พี่ครับถ้า พ่อผม เป็นนักโทษ ถ้าจะมอบอำนาจในการขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างต้องทำยังไงบ้างครับ
peepeya
Guest
ตอบ # 12 เมื่อ 8 มกราคม 2559 00:21 น. [แจ้งลบ]
ถูกคุมขังในเรือนจำ มีเงินในบัญชีธนาคารแต่สมุดธนาคารหาย มอบอำนาจแล้วธนาคารไม่ให้เบิก
ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
Admin
phuwarinlawyer@gmail.com
ตอบ # 13 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560 13:19 น. [แจ้งลบ]

ตอบคำถามคุณnustachai 


        การมอบอำนาจให้ขายที่ดินนั้น เมื่อที่ดินมีชื่อพ่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และคุณมีต้นฉบับโฉนดที่ดิน ก็สามารถมอบอำนาจให้ใครไปดำเนินการขายแทนได้ ส่วนการมอบอำนาจให้ไปขอแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจที่สำนักงานที่ดิน แล้วเขียนหรือพิมพ์ข้อความให้ครบถ้วน (ปรึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน) จากนั้นเอาหนังสือมอบอำนาจไปยื่นเรื่องขอให้พ่อลงชื่อ และให้เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ลงลายมือชื่อรับรองด้วย

 
ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
Admin
phuwarinlawyer@gmail.com
ตอบ # 14 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560 13:23 น. [แจ้งลบ]

ตอบคำถามคุณ peepeya 

        เรื่องที่สอบถามไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของธนาคาร จึงควรที่จะสอบถามกับทางธนาคารโดยตรงว่าจะจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง เช่น รับมอบอำนาจไปแจ้งความว่าสมุดหาย แล้วเอาเอกสารไปขอเบิกจะได้หรือไม่ เป็นต้น  ดังนั้น จึงต้องสอบถามความชัดเจนจากธนาคารจะดีที่สุดครับ เพราะธนาคารจะสร้างเงื่อนไขเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการแอบอ้างมาเบิกเงินในบัญชีของผู้อื่น แล้วภายหลังเจ้าของที่แท้จริงไม่เคยรับรู้ ธนาคารจะมีความผิดชำระเงินคืนแก่เจ้าของบัญชี 


ตจว
Guest
ตอบ # 15 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 22:33 น. [แจ้งลบ]
ขอรบกวนถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้รับมอบอำนาจครับ
คือว่า เจ้าของที่ดินได้มอบอำนาจให้ นางสาว ก เป็นผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นเวลา 10 ปี บริษัทได้เช่ามาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ตอนนี้เจ้าของที่ดินได้ย้ายกลับมาที่กทม. แล้ว
จึงอยากจะเปลี่ยนหนังสือมอบอำนาจเป็นเจ้าของทำเองโดยตรงกับบริษัทได้หรือเปล่าครับ เพราะในหนังสือมอบอำนาจนั้นระบุว่าผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิที่จะเปลี่ยนบัญชีธนาคารเกี่ยวกับค่าเช่าได้ กรณีเช่นนี้เจ้าของที่ดินต้องทำอย่างไรครับ ในการเปลี่ยนผู้รับมอบอำนาจมาเป็นเจ้าของที่ดิน เนื่องจากสัญญาเช่าได้ทำไปเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ
itim
Guest
ตอบ # 16 เมื่อ 6 ธันวาคม 2560 23:37 น. [แจ้งลบ]
เรียนทนายภูวรินทร์
รบกวนสอบถามค่ะว่า หนังสือมอบอำนาจสามารถเขียน ด้วยลายมือทั้งหมดได้หรือไม่คะ (หมายถึงว่า ไม่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีด /คอมพิวเตอร์)
มิ้น
Guest
ตอบ # 17 เมื่อ 29 กันยายน 2561 16:44 น. [แจ้งลบ]
รบกวนสอบถามหน่อยนะคะ พอดีพ่อติดคุก เราต้องทำพาสปอตไปเรียนต่อ สิงคโปร์แต่เราอายุแค่18 ต้องให้พ่อเซ็นใบมอบอำนาจให้แม่ พ่ออยู่ในเรือนจำ เขาเซ็นได้มั้ยคะ พ่อกับแม่แย่งกันอยู่ 12ปีแล้วคะ แต่ไม่ได้หย่ากัน
ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144
Admin
phuwarinlawyer@gmail.com
ตอบ # 18 เมื่อ 5 ตุลาคม 2561 21:31 น. [แจ้งลบ]
ทนายได้ตอบคำถามคุณมิ้นทางไลน์เรียบร้อยแล้ว

นุชนารถ
Guest
Nuchanadkongthong@gmail.com
ตอบ # 19 เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562 10:05 น. [แจ้งลบ]
อยากทราบว่าถ้าจะให้แฟนที่ติดคุกอยู่เซ็นมอบอำนาจที่ดินแต่โฉนดตัจริงแฟนเอาไปจำนองที่ธนาคารสามารถมอบอำนาจได้ไหมค่ะReply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Copyright by www.phuwarinlawyer.com
Engine by MAKEWEBEASY